woensdag 3 juli 2013

... voor juffendag 2013

Tjongejongejonge - is het bij jullie ook zo druk in de laatste schoolweken?

Laten we even de agenda van de laatste twee weken voor de vakantie doornemen:
23 juni - ballet/streetdance voorstelling
24 juni - 3 jaarlijks groot schooloptreden (met kostuums etc) (filmen)
25 juni - voorlichtingsavond over verbouwing school & MR vergadering
26 juni - sportdag (fotografie)
28 juni - eerste lading boeken & schriften mee
1 juni - groep 8 afscheidsmusical (filmen)
2 juni - doorschuifmiddag = oefenen in de klas van volgend jaar
3 juni - juffendag / dank-je-wel-koffie voor de ouders
4 juni - Talententheater
5 juni - laatste schooldag & rapport uitreiking

Is het een wonder dat iedereen hard aan vakantie toe is?
Nu geef ik toe, het filmen is iets dat wij als actieve ouders ons zelf op de hals hebben gehaald, maar zelfs zonder die activiteiten zijn de weken bom- en bomvol.

Gelukkig zijn er ook bonus-uitjes: zo mocht ik vandaag aanschuiven bij de koffieochtend die de school heeft ingesteld als bedankje aan de ouders die telkens maar weer komen opdraven.... ideaal om eens bij te kletsen met ouders uit andere klassen, de directie en zelfs enkele juffen.

De oplettende lezer heeft natuurlijk ook het woord 'juffendag' zien staan.
Ik kan me niet herinneren dat wij dat ooit vierden, laat staan dat de juffen vroeger aan het eind van het jaar presentjes kregen.
Maar goed, dat is inmiddels traditie geworden, dus gaan we daar gewoon in mee.

Geheel in het thema van het jaar-project greep ik naar de Hollandse stof en stoffeerde in rap tempo een aantal dummies.
4 (!) voor de klas van Madeleine en 3 (!) voor de klas van Caroline en Alexandra.
Wat zou het zalig zijn als ze eens een heel jaar één enkele juf hadden ....


Helaas had de winkel te weining A-5 dummies liggen, zodat groep 4 het met kleinere boekjes moet doen.


Ze vielen in goede aarde.
Madeleine's voornaamste juf pinkte zo waar een traantje weg terwijl ze het luidkeels bewonderde (maar ze is dan ook vijf maanden zwanger en wat extra gevoelig).

Op naar het volgende schooljaar!

1 opmerking: